Transport w Europie w czasie COVID19

Jak wygląda wjazd na teren Niemiec, a jak na teren Czech? Poniżej w pigułce przedstawiamy aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące sytuacji w krajach Europy.

AKTUALIZACJA: 30.09.2021

Informacje ogólne dotyczące zasad opuszczania granic kraju

Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz jego nowymi wariantami MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Z dniem 10 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).
Wprowadzono w nim dodatkowy zapis zgodnie z którym z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski, UE  będą zwolnione osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Oznacza to, że osoby (podlegające kwarantannie) podróżujące będą mogły zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny wykonując test (negatywny) po powrocie w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy  z  terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PCz UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2.

Lista państw które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2:

1)     Republika Turcji

Ile czekamy na granicy?

Czas oczekiwania na granicy udostępniony i aktualizowany jest na stronie Sixfold, zapewniającej widoczność tranportu w czasie rzeczywistym.

Aktualna sytuacja na terenie Niemiec

Zasady wjazdu do Niemiec

Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia.

Jeżeli po przyjeździe do Niemiec wystąpią objawy zachorowania na COVID-19, skontaktuj się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Polska nie jest obszarem ryzyka. Jeżeli planujesz podróż do Niemiec z innego kraju przeczytaj informacje poniżej.

Wjazd do Niemiec z obszarów ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha

Wjazd z obszaru wysokiego ryzyka

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Możesz skrócić kwarantannę, jeżeli wykonasz drugi test po 5 dniach od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie. Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Wjazd z obszaru występowania mutacji

Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli mieszkasz w Niemczech miej przy sobie zaświadczenie zameldowania (niem. Meldebescheinigung). Wszystkie osoby wjeżdżające z obszaru występowania mutacji muszą mieć wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA 72h) i muszą udać się na 14-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości skrócenia kwarantanny. Nie obowiązuje zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem występowania mutacji a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu. Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą również mieć negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h

Tranzyt (przejazd) przez Niemcy

Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa co do zasady bez negatywnego wyniku testu. Przepisy różnią się jednak, jeżeli wjeżdżasz do Niemiec z obszaru ryzyka.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy podróży tranzytowej przez Niemcy nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby podróżujące przez Niemcy drogą lądową do 24h;
 • osoby przesiadające się na niemieckim lotnisku na kolejny lot (transfer w strefie NON-Schengen lotniska). 

Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.

Polska nie jest obszarem ryzyka i obowiązują powyższe zasady. Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z innego kraju przeczytaj informacje poniżej.

Tranzyt z obszaru ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru wysokiego ryzyka to testu przy podróży tranzytowej przez Niemcy nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); 
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby przesiadające się na niemieckim lotnisku na kolejny lot (transfer w strefie NON-Schengen lotniska).

Jeżeli planujesz podróż przez Niemcy z obszaru występowania mutacji to nawet jako osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec musisz mieć negatywny wynik testu wykonanego 24h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed wjazdem do Niemiec. Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Podróż przez Niemcy po pobycie w obszarze występowania mutacji jest możliwa co do zasady tylko transportem indywidualnym. Możesz jednak wracać z obszaru występowania mutacji również samolotem, ale nie możesz opuszczać lotniska i udać się do Polski drogą lądową. Skontaktuj się wcześniej z linią lotniczą. 

Czechy – zasady podróżowania i przemieszczania się po kraju

Od 09.07 podróżujący z Polski do Czech będą mieć obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia).
Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego –
https://plf.uzis.cz/.
Tranzyt przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń. 

Z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego zwolnieni są m. in. pracownicy transgraniczni (pendlerzy), dzieci do lat 6, osoby podróżujące do Czech z państw bezpośrednio sąsiadujących do 24h w uzasadnionym celu, osoby podróżujące tranzytem do 12h, pracownicy transportu międzynarodowego, zawodowi artyści i sportowcy.

Informacja na temat zasad wjazdu do Czech z krajów pozostałych o średnim, wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka zakażenia COVID-19 (oznaczonych kolorem pomarańczowym, czerwonym i ciemnoczerwonym) jest stale aktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia RCZ i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCZ:

Aby ustalić zasady wjazdu do Czech z krajów oznaczonych kolorem pomarańczowym, czerwonym lub ciemnoczerwonym należy zidentyfikować na mapie jakim kolorem oznaczony jest kraj wyjazdu, a następnie poddać się obowiązującym procedurom aktualizowanym na powyższych podstronach.

Zasady tranzytu z krajów o średnim, wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka zakażenia

Zasady tranzytu z krajów o średnim, wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka zakażenia COVID-19 aktualizowane są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCZ:

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 (w. 3) Pn – Cz: 8:00 – 16:00, Pt: 8:00 – 12:00

Ukraina – przemieszczanie się w czasie pandemii COVID19

MSZ informuje, że Ukraina ograniczyła wjazd na teren kraju dla cudzoziemców i bezpaństwowców (osób, które nie posiadają obywatelstwa żadnego kraju). Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą:

 • posiadać dokument potwierdzający odbycie pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 (szczepionką zatwierdzoną przez WHO) oraz odpowiednie ubezpieczenie;

lub

 • posiadać dokument potwierdzający przyjęcie jednej lub kilku dawek szczepionki przeciwko COVID-19 (szczepionką zatwierdzoną przez WHO) wystawiony przez jedno z państw członkowskich UE oraz odpowiednie ubezpieczenie;

lub

 • Posiadać negatywny wynik testu PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy, odbyć kwarantannę z wykorzystaniem aplikacji „Wdoma” oraz posiadać odpowiednie ubezpieczenie

Zasady przemieszczania się na terenie Francji w czasie pandemii

Wjazd do Francji z obszaru UE

Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać:

 • albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą;
 • albo zaświadczenie o szczepieniu (7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub 4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen);
 • albo zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę;
 • oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi.

W przypadku niezaszczepionych podróżnych z Cypru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Malty i Portugalii wymagany jest test PCR lub antygenowy nie starszy niż 24 godziny.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • dzieci do ukończenia 12 roku życia;
 • pracowników transgranicznych;
 • kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów.

Jeśli jesteś pracownikiem transportu drogowego, potrzebujesz zaświadczenia o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE.  Wyda Ci je pracodawca. Formularz jest dostępny na tej stronie. W zależności od kraju, z którego odbywa się podróż, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, zgodnie z informacją na podanej wyżej stronie.

Wjazd do Francji spoza UE

Aby wjechać do Francji z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów strefy pomarańczowej i jesteś zaszczepiony (7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub 4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen) potrzebujesz  własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi dostępne na tej stronie.

Jeżeli nie jesteś zaszczepiony potrzebujesz dodatkowo negatywny wynik testu PCR (wykonanego do 72 godzin wcześniej) lub antygenowego (do 48 godzin wcześniej) i musisz udowodnić, że podróżujesz z ważnych powodów i podróż nie może zostać odłożona na później, a jeśli Francja jest krajem docelowym podróży, po przyjeździe musisz się poddać siedmiodniowej samoizolacji i wyrazić zgodę na ponowny test po zakończeniu okresu izolacji. W przypadku Wielkiej Brytanii ważność testów wynosi do 24 godzin.

Zaszczepiony podróżny (7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub 4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen) ze strefy czerwonej potrzebuje własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi.

Jeśli w państwie, z którego podróżujesz nie ma możliwości wykonania testu, skontaktuj się z najbliższym konsulatem Francji. Na podstawie wydanego przez konsula zaświadczenia możesz poddać się testowi po przybyciu do Francji.

Zasady podróżowania na terenie Holandii

WJAZD Z KRAJU UE/SCHENGEN

Podróżujący do Holandii z krajów bezpiecznych UE/Schengen:

Wjazd do Holandii jest dopuszczalny, brak obowiązku okazania negatywnego wyniku testu PCR, antygenowego, brak obowiązku kwarantanny i samoizolacji. Nie jest wymagany Unijny Certyfikat Covid [Digital COVID Certificate]. Lecąc do Holandii samolotem należy wypełnić i posiadać przy sobie oświadczenie zdrowotne. Niektórzy przewoźnicy na etapie check-in oferują do wypełnienia formularze elektroniczne. Po wjeździe i przed spotkaniem z innym osobami w pracy lub szkole zaleca się wykonanie testu, np. samodzielnie, dotyczy również osób zaszczepionych i bez symptomów. Młode osoby wracające z wakacji powinny umówić test w GGD.

Polska znajduje się na liście krajów bezpiecznych i jest oznaczona kolorem zielonym.

Podróżujący do Holandii z krajów wysokiego ryzyka UE/Schengen:

Wjazd do Holandii jest dopuszczalny, obowiązek okazania dowodu zaszczepienia, dowodu wyzdrowienia lub negatywnego wyniku testu, np. na podstawie Digital COVID Certificate.

Osoby nie mogące okazać dowód zaszczepienia lub wyzdrowienia są zobowiązane do okazania negatywnego wyniku testu. Brak obowiązku kwarantanny i samoizolacji. Lecąc do Holandii samolotem należy wypełnić i posiadać przy sobie oświadczenie zdrowotne. Niektórzy przewoźnicy na etapie check-in oferują do wypełnienia formularze elektroniczne.

Po wjeździe zaleca się wykonanie testu, dotyczy również osób zaszczepionych i bez symptomów, informacje tutaj.

​​WJAZD SPOZA UE/SCHENGEN

Podróżujący do Holandii z krajów wysokiego ryzyka spoza UE/Schengen:

 • Objęci są zakazem wjazdu do UE, chyba że należą do kategorii osób wyłączonych z zakazu, jak: obywatele UE, Schengen, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Monako, Andory, San Marino i Watykanu oraz w członkowie ich rodzin, osoby z kartą pobytu lub pozwoleniem na pobyt w UE, studenci i naukowcy, pracownicy zawodów kluczowych, transgraniczni, sezonowi, zatrudnieni w sektorze energetycznym i transportowym, marynarze, żołnierze zawodowi, dyplomaci, osoby podróżujące w ważnej sprawie rodzinnej oraz pasażerowie w tranzycie na holenderskim lotnisku.
 • Nie są objęci zaleceniem samoizolacji.
 • Objęci są obowiązkiem wykonania testu pod kątem Covid-19, chyba że podróżując spoza UE okażą dowód zaszczepienia (dowód wyzdrowienia nie jest wystarczający).
  W innym przypadku podróżujący samolotem, promem, statkiem, transportem prywatnym (auto, motocykl), pociągiem międzynarodowym lub autokarem Flixbus muszą okazać wynik testu NAAT (PCR) wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wjazdem do Holandii

LUB

 • muszą okazać wynik testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do Holandii.

 

Podróżujący do Holandii z krajów bardzo wysokiego ryzyka spoza UE/Schengen:

 • Objęci są zakazem wjazdu do UE, chyba że należą do kategorii osób wyłączonych z zakazu, jak: obywatele UE, Schengen, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Monako, Andory, San Marino i Watykanu oraz w członkowie ich rodzin, osoby z kartą pobytu lub pozwoleniem na pobyt w UE, studenci i naukowcy, pracownicy zawodów kluczowych, transgraniczni, sezonowi, zatrudnieni w sektorze energetycznym i transportowym, marynarze, żołnierze zawodowi, dyplomaci, osoby podróżujące w ważnej sprawie rodzinnej oraz pasażerowie w tranzycie na holenderskim lotnisku.
 • Objęci są obowiązkiem kwarantanny, również gdy są zaszczepieni oraz muszą posiadać przy sobie pod rygorem grzywny wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące kwarantanny.
 • Objęci są obowiązkiem wykonania testu pod kątem Covid-19. Podróżujący samolotem, promem, statkiem, transportem prywatnym (auto, motocykl), pociągiem międzynarodowym lub autokarem Flixbus muszą okazać wynik testu NAAT (PCR) wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wjazdem do Holandii

LUB

 • muszą okazać wynik testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do Holandii.

Podróżujący do Holandii z krajów bardzo wysokiego ryzyka spoza UE/Schengen z niepokojącym wariantem wirusa:

 • Objęci są zakazem wjazdu do UE, chyba że należą do kategorii osób wyłączonych z zakazu, jak: obywatele UE, Schengen, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Monako, Andory, San Marino i Watykanu oraz członkowie ich rodzin, osoby z kartą pobytu lub pozwoleniem na pobyt w UE, studenci i naukowcy, pracownicy zawodów kluczowych, transgraniczni, sezonowi, zatrudnieni w sektorze energetycznym i transportowym, marynarze, żołnierze zawodowi, dyplomaci, osoby podróżujące w ważnej sprawie rodzinnej oraz pasażerowie w tranzycie na holenderskim lotnisku.
 • Objęci są obowiązkiem kwarantanny, również gdy są zaszczepieni oraz muszą posiadać przy sobie pod rygorem grzywny wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące kwarantanny 
 • Objęci są obowiązkiem wykonania testu pod kątem Covid-19. Podróżujący samolotem, promem lub statkiem mają 2 opcje:
  muszą okazać wynik szybkiego testu antygenowego lub testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 24h przed wejściem na pokład i nie wcześniej niż 48h przed wjazdem do Holandii
  LUB
  – muszą okazać wynik 2 testów:
  NAAT (PCR) wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wjazdem do Holandii oraz antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24h przed wejściem na pokład.

TRANZYT

Osoby przesiadające się w Holandii w ramach podróży droga lotniczą, jeżeli nie opuszczają międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska pozostając w Holandii nie dłużej niż 24 h są zwolnione z okazywania negatywnych wyników testów pod kątem COVID. Informacje w j. angielskim tutaj oraz tutaj

Obowiązek odbycia samoizolacji/kwarantanny nie dotyczy osób wjeżdżających do Holandii autem lub motocyklem, które będą przebywać w Holandii krócej niż 12h i nie przyjeżdżają do Holandii do pracy lub przebywały krócej niż 12h w kraju wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka, a podczas podróży wykonywały tylko niezbędne postoje. Należy posiadać przy sobie, pod rygorem grzywny, wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące kwarantanny. Informacje w j. angielskim tutaj.

Wymóg okazania wyniku testu i poddania się kwarantannie nie dotyczy kierowców ciężarówek wracających z Wielkiej Brytanii, nawet jeżeli ich pobyt trwał dłużej niż 48h. Informacje w j. niderlandzkim tutaj (na mapie lub liście należy wybrać Wielką Brytanię).

Belgia w czasie COVID19

Zasady dotyczące wjazdu do Belgii zależą od kodu koloru przypisanego do kraju, lista krajów z przypisanymi kolorami znajduje się na stronie: https://reopen.europa.eu/en

 • czerwony: regiony lub kraje, w których osoby są narażone na wysokie ryzyko infekcji.
 • pomarańczowy: regiony lub kraje, w których stwierdzono umiarkowanie ryzyko infekcji.
 • zielony: regiony lub kraje, dla których stwierdzono niskie ryzyko infekcji.

UWAGA: Belgia wyróżnia także strefy wysokiego ryzyka –  wykaz dostępny na stronie www.info-coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque

Zasady wjazdu do Wielkiej Brytani

Od 19 lipca osoby przybywające do Wielkiej Brytanii z krajów z listy pomarańczowej zwolnione są z obowiązku kwarantanny oraz wykonania testu w dniu 8 pobytu, o ile zostały w pełni zaszczepione w ramach brytyjskiego systemu szczepień przeprowadzanych przez NHS. Od 2 sierpnia, od godz. 4:00 rano osoby zaszczepione w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej lub w USA dwoma dawkami szczepionek uznawanych w USA lub przez EMA będą zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przybyciu do Wielkiej Brytanii i wykonania testu w dniu 8 po przyjeździe. Konieczne będzie nadal wykonanie testu przed przyjazdem i w 2 dniu po przylocie. Porozumienie to obejmuje również kraje EFTA – Norwegię, Islandię, Szwajcarię, Liechtenstein, Monako, Andorę i Watykan. Wyjątkiem spośród krajów UE pozostaje Francja – po przyjeździe z tego kraju nadal będzie konieczność odbywania kwarantanny i wykonania testu w dniu 8 pobytu, również przez rezydentów UK. Osoby niezaszczepione przyjeżdżające z krajów wymienionych powyżej będą obowiązywać wcześniejsze zasady dot. kwarantanny.

Dokumentem formalnie zwalniającym z kwarantanny ma być – w przypadku krajów europejskich – cyfrowy certyfikat COVID, a w przypadku obywateli USA – wydawana lokalnie karta szczepień.

Od 17 maja w Wielkiej Brytanii funkcjonuje system „świateł drogowych” wprowadzający różne zasady wjazdu do tego kraju w zależności od kraju, z którego osoba przybywa.

Polska znajduje się obecnie na pomarańczowej liście, lecz osoby w pełni zaszczepione będą mogły wjechać do Wielkiej Brytanii na zasadach dla krajów z listy zielonej.

ZIELONA LISTA

Przed przyjazdem z kraju znajdującego się na zielonej liście należy:

 • wypełnić formularz lokacyjny https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 • wykonać test w kierunku COVID-19
 • wykupić i wykonać test na drugi dzień pobytu w Anglii

Pełna lista krajów znajdujących się na zielonej liście znajduje się na stronie brytyjskiego rządu https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#green-list

 ​​​​POMARAŃCZOWA LISTA

Przed przyjazdem z kraju znajdującego się na pomarańczowej liście należy:

Po przyjeździe z kraju znajdującego się na pomarańczowej liście należy:

 • poddać się 10-dniowej kwarantannie;
 • wykonać wykupione wcześniej testy na 2. i 8. dzień pobytu w Anglii.

Na pomarańczowej liście znajduje się większość krajów europejskich, w tym Polska. Pełna lista krajów znajduje się na stronie brytyjskiego rządu.

CZERWONA LISTA

Przed przyjazdem z kraju znajdującego się na czerwonej liście należy:

 • wypełnić formularz lokacyjny https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 • wykonać test w kierunku COVID-19;
 • wykupić pobyt na kwarantannie w hotelu wraz z pakietem testów

Po przyjeździe z kraju znajdującego się na czerwonej liście należy:

 • udać się na kwarantannę do hotelu na 10-dni oraz wykonać testy w 2. i 8. dniu pobytu na kwarantannie

Cena kwarantanny w hotelu to £ 1,750 za jedną osobę dorosłą, £ 650 za kolejną osobę dorosłą lub dziecko powyżej 11. roku życia oraz £ 325 za dziecko pomiędzy 5. a 11. rokiem życia.

Jak podróżować po Słowacji w czasach pandemii

Informujemy, że na terytorium Republiki Słowackiej do odwołania obowiązuje sytuacja nadzwyczajna wprowadzona w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

WJAZD

Od 9 lipca 2021 roku otwarte dla ruchu osobowego i towarowego są wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne, ale władze słowackie wprowadziły wzmożone kontrole przestrzegania zasad wjazdu na terytorium Słowacji oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. W związku z powyższym czasowo mogą wystąpić utrudnienia w płynnym przekraczaniu granicy polsko-słowackiej. W celu skrócenia czasu oczekiwania na wjazd do Słowacji zaleca się wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów np. potwierdzenia o zaszczepieniu, potwierdzenia o rejestracji formularza e-hranica, itp.

Od 9 lipca 2021 roku wszyscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej (za wyjątkiem m. in. osób przejeżdżających tranzytem oraz osób poniżej 12 roku życia) są zobowiązane do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/, oraz do posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium Słowacji. W niektórych przypadkach rejestracja formularza posiada dłuższą ważność – szczegóły umieszczono poniżej:

https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-zwolnienia-z-kwarantanny

Wjazd bez kwarantanny

Osoby w pełni zaszczepione nie podlegają kwarantannie pod warunkiem uprzedniej obowiązkowej rejestracji formularza e-hranica.

Za osobę w pełni zaszczepioną uważa się:

 • osobę, która została zaszczepiona drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty szczepienia minęło co najmniej 21 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy, a pierwsza dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.

Osoba w pełni zaszczepiona jest zobowiązana podczas wjazdu do Słowacji oraz w czasie pobytu na jej terytorium do okazania na żądanie funkcjonariusza Policji RS lub przedstawiciela regionalnego inspektoratu sanitarnego dokumentu sporządzonego w języku słowackim, angielskim lub czeskim potwierdzającego jej status. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19 może zostać 

Kwarantanna

Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym mogą poddać się temu testowi najwcześniej w piątym dniu kwarantanny.

TRANZYT

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej Nr 231/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku (vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021) obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. 

Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ani zaświadczenia o zaszczepieniu, ani wypełnianie jakiegokolwiek formularza np. e-hranica. Przejazd tranzytowy musi się odbyć po wyznaczonych trasach (szczegóły w artykule Zasady wjazdu cudzoziemców do Republiki Słowackiej i tranzytu przez jej terytorium).

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 886 00 50 lub poprzez formularz.

Dziękujemy, wiadomość została wysłana
Wystąpił błąd, wiadomość nie została wysłana, prosimy spróbować później
Wypełnij poprawnie wszystkie pola!

* Pola obowiązkowe