W jaki sposób telematyka wpływa na bezpieczeństwo na drodze?

Realizowanie przewozów drogowych w transporcie krajowym czy międzynarodowym wiąże się z uczestnictwem ciężkich, wielotonowych pojazdów w ruchu drogowym. Niesie to ze sobą ryzyko kolizji, w których zagrożeni są nie tylko ludzie, ale również pojazdy i ładunek. Poważne w skutkach wypadki nie zawsze są kwestią przypadku. Często przyczyniają się do nich brawurowi i nieodpowiedzialni kierowcy lub niesprawne pojazdy.

Zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się z zatrudnianiem kierowców i ponoszeniem odpowiedzialności za ich pracę. Nie tylko w transporcie drogowym, ale w każdej firmie pracodawca powinien opracować system kontroli, dzięki któremu jest możliwe wykrywanie nieprawidłowości i wyciąganie konsekwencji. Jest to szczególnie ważne w przypadku kierowców, którzy – przebywając w trasie setki kilometrów od bazy – często naginają przepisy i zaniedbują obowiązki. Nawet najlepsza weryfikacja ich uprawnień i predyspozycji nie zagwarantuje, że nie przekroczą przepisowej prędkości, a w drodze do domu nie będą jechać dłużej, niż nakazują przepisy. Konsekwencjami są zmęczenie, brak koncentracji i wypadki, w których ludzie tracą zdrowie, a firma ponosi poważne straty materialne. Rozwiązaniem problemów kontroli kierowców i bezpieczeństwa na drodze jest tematyka transportu. Ten nowoczesny system informatyczny pozwala na sprawowanie nadzoru nad wieloma elementami procesu logistycznego.

Wykrywanie niebezpiecznych zachowań kierowców

Systemy telematyczne mają złożoną strukturę, która pozwala na kontrolowanie nawet drobnych czynników, decydujących o bezpieczeństwie realizacji przewozu. Przykładowo, interaktywne sprawdzanie czasu jazdy samochodu np. na podstawie odczytu GPS umożliwia natychmiastową reakcję w chwili, gdy prowadzący pojazd przekroczy maksymalny limit godzin w trasie. Wysłany do niego komunikat wymusza zatrzymanie się i odpoczynek. Dzięki temu nie tylko są respektowane przepisy, ale też ogranicza się ryzyko zmęczenia kierowcy i w konsekwencji – wypadku. Kontrola kierowców, jaką umożliwiają systemy telematyczne w transporcie pozwala na wykrywanie niebezpiecznych zachowań.

Większość z nich jest związana z tzw. kulturą jazdy oraz stosowaniem zasad ecodrivingu. Dzięki różnym urządzeniem współpracującym z systemem kontroli są zbierane dane na temat zachowań takich jak zbytnie zbliżanie się do innych pojazdów, jazda na przebitych oponach, gwałtowne przyspieszanie i zwalnianie, niebezpieczne wchodzenie w zakręty, osiąganie szczytowych wartości obrotów silnika itp. Analiza danych, których dostarcza telematyka, pozwala na opracowanie profilu kierowcy, a na jego podstawie – motywowanie lub wyciąganie konsekwencji.

Wykrywanie przekroczeń przepisów drogowych

Rozwiązania telematyczne Teagle Systems pomagają też w wykrywaniu popełnianych przez kierowców wykroczeń w odniesieniu do przepisów drogowych. Jednym z najczęstszych, który dotyczy większości pracowników transportu jest przekraczanie dopuszczalnych prędkości. Jeśli są one nagminne, a osiągane wartości znacznie przekraczają te obowiązujące, zdecydowanie zwiększa się też potencjalne ryzyko wypadku. Systemy telematyczne działają w oparciu o heterogeniczne dane takie jak: położenie i prędkość pojazdu warunki atmosferyczne, ograniczenia prędkości lub natężenie ruchu drogowego. Są one dostarczane przez GPS w czasie rzeczywistym, a także żyroskop i akcelerometr smartfona kierowcy. Dzięki współpracy z urządzeniami takimi jak kamery drogowe czy fotoradary jest też możliwe wykrywanie innych naruszeń, takich jak np. przejazd na czerwonym świetle czy niezatrzymanie się przed znakiem Stop.

Kontrola stanu technicznego samochodów

Telematyka w logistyce jest pomocna nie tylko przy kontroli stylu jazdy kierowców. Rozwiązania telematyczne, które oferuje Teagle Systems pomagają również przy nadzorowaniu stanu technicznego pojazdów. Na jego ocenę pozwala analiza danych dotyczących wszelkich usterek i awarii. Wzrost ich częstotliwości jest sygnałem do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu czy wymiany określonych części. Jednym z czynników, który wskazuje na niesprawność pojazdu jest nieracjonalny wzrost poziomu spalania paliwa. Telematyka dostarcza też informacji o parametrach eksploatacyjnych pojazdu oraz rejestruje i przypomina o obowiązkowych przeglądach okresowych.

Czy telematyka transportu narusza prywatność kierowców?

W wypowiedziach kierowców na forach internetowych można spotkać opinie, że telematyka w logistyce jest formą totalnej inwigilacji. Czy tak jest w rzeczywistości? Tę problematyczną kwestię reguluje Art. 22. §1. Kodeksu Pracy. Zgodnie z jego treścią pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę i wypłaca mu wynagrodzenie ma prawo do sprawdzania, czy jego podwładny wywiązuje się z obowiązków. Warunkiem jest wykorzystanie środków kontroli wyłącznie do celów zabezpieczenia interesów pracodawcy. W powyższym ujęciu telematyka transportu jest zasadna, gdyż w interesie pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo przeorów, unikanie strat materialnych, wypłat wysokich odszkodowań czy kar za zanieczyszczanie środowiska oraz wzrostu składek ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 886 00 50 lub poprzez formularz.

Dziękujemy, wiadomość została wysłana
Wystąpił błąd, wiadomość nie została wysłana, prosimy spróbować później
Wypełnij poprawnie wszystkie pola!

* Pola obowiązkowe